Movement Medicine

“A Movement Medicine mély és összetett, mégis végtelenül természetes rendszer, hisz mindannyiunk közös anyanyelvén a mozgáson keresztül szólít meg. Szabad tánc, amely edzi a figyelmet és az érzékelést, éberebbé és elérhetőbbé tesz, miközben megnyitja a valódi hála és felelősségvállalás csatornáit. Olyan kaland, amelynek során szabadabb, érzőbb emberekké válhatunk, akik szívük, testük és elméjük egységében készek teljesen odaajándékozni magukat a világnak.”

(Susannah & Ya’Acov Darling Khan, Movement Medicine – How to Awaken, Embody and Dance your Dreams)

De mi ez a név, és miért nincs lefordítva magyarra?

Szó szerint Mozgás Medicina, vagy Mozgás Orvosság, de tekintsük „márkanévnek“ és ne akarjuk lefordítani. A szavak testének is van jelentősége – és ennek most ilyen formája lett (a ford.). Maradjunk az eredeti elnevezésnél: Movement Medicine. A gördülékeny magyar olvasás kedvéért  pedig a továbbiakban röviden csak MM.

Tehát az MM egy mozgásmeditációs rendszer. Rendeltetése, hogy felébressze az egyént és kapcsolatba hozza létezésének teljes potenciáljával. Tápot ad a lélek földjében szunnyadó lehetőségmagvaknak, hogy csírázzanak, majd erős ajándékokká növekedve virágot bontsanak. Annak szól, aki meg akarja tapasztalni a teljes önátadás minden örömét, hogy milyen teljes lényét beleadni a munkába, a kapcsolataiba, a környezetébe. Annak szól, aki meg akarja ismerni belső táncosa szabadságát, bölcsességét és látomásait.

Ennél kevésbé költőien megfogalmazva pedig:

A Movement Medicine egyszerű és hétköznapi eszközökkel, szabad tánccal, irányított figyelemmel, erős tudatossággal tanít teljesen jelen lenni a testünkben, az életünkben. Fejleszti a fizikai és érzelmi rugalmasságot, erősíti a szabadságra, az örömre, a játékra való képességet. Felébreszti az elköteleződést, a szenvedélyt és megtanít megbecsülni amink van, amik vagyunk, akik körülvesznek. Jó dolog.

Egyformán épít a Gestalt módszereire, az idegtudomány legfrissebb felfedezéseire, az eksztatikus tánchagyományokra és a természeti népek hagyományos tudására.